Loading...

Arirang AR-36K Karaoke DVD Player

CODE: ar36k


[Contact us for a price]

Out-of-stock

Arirang AR36K 5 digit karaoke player with over 30,000 songs. Comes with volume #37.

Đầu karaoke 5 số của Arirang với volume #37 mới nhất gồm hơn 30,000 bài hát.

Arirang AR-36K Karaoke DVD Player
Specifications:

   Comes with Volume #37, with all the latest songs and song booklets. Korean and Japanese song booklets not included, and can be download in pdf format from the links just below.
   Comes with
6500 Chinese, 4000 Vietnamese, 3000 Korean, 6500 Chinese, 1500 Cantonese, 1200 Taiwanese songs.
   iFun: Point scoring
   USB Support: reads video, audio, jpeg
   Change Chorus/Vocal
   Digital 5.1 output
   Compatible Midi Karaoke DVD/CD    Audio/CD-R/CD-RW/VCD/SVCD/MP3/DIVX/WMA/DVD/DVD-R
   High video resolution and outstanding video quality (10 bit, 27MHz Video DAC)
   Coaxial and Optical Audio Digital Output
   On screen song search by Title / Popular Songs / New Songs / Favorite Songs
   Favorite songs list function
   Tempo / Key / Melody control
   Reserve up to 99 songs
   Languages on screen display: Vietnamese / English
   Input: 100 - 240v 50~50 Hz
   6 months warranty

Package Contents:
   Remote/ batteries
   Video Cable
   Quick Start Guide
   Vietnamese Song Book
   English Song Book
   Other languages in PDF
   Latest Vol 37 DVD

Downloads:
Vol 1-33
Vol 34
Vol 35
Vol 36

Đầu Karaoke 5 số AR-36K
Chất Năng:
   iFun: chấm điểm thông minh theo từng câu hát, thang điểm không hạn chế
   Giao tiếp USB: đọc tất cả các dữ liệu hình ảnh âm thanh MP3, MP4, WMA... từ USB
   Chức năng Chorus/Vocal
   Hỗ trợ các bài hát tiếng Việt - Anh - Hoa - Hàn
   Có kèm theo đĩa nhạc và list nhạc (Vi.
   Bảo hành 6 tháng

Linh Kiện
   Remote /pin
   Giây Video
   Hưỡng dẫn sự dụng
   Sách nhạc tiếng Việt
   Sách nhạc tiếng Anh, Hoa
   Những tiếng khác trên PDF
   Vol 37 mới nhất

 

** Comes with free microphone.

*** 6 Months Warranty

Official PayPal Seal
High Assurance SSL Certificate